Bestuur


* Bestuursleden met een * bij hun functie zijn tussen 2 ALV's tot het bestuur toegetreden. Daar de leden nog niet hebben kunnen stemmen over hun toetreding tot het bestuur zijn zij tot die tijd voorlopig bestuurslid.
Werkwijze geschillencommissie [PDF]